Utvärdering LSS

Utvärdering LSS
Business Name: Utvärdering LSS
Business Genre:
Long Business Description:

Ett webbaserat – alternativt postalt – enkätformulär som fastställer i vilken grad individens behov av hjälp och stöd efterlevs i det dagliga omsorgsarbetet utifrån genomförandeplanens innehåll och tillämpning. Förfarandet ligger i linje med metodstödet IBIC och framställer mätbara styrtal för insatser såsom exempelvis “bostad med särskild service”, “personlig assistans” och “daglig verksamhet”.

Business Website Address: Utvärdering LSS

Send Message to listing owner

Listing Title: Utvärdering LSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *